I

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:

Ing. Ján Evin

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Andrej Evin
Ing. Matúš Jusko
Miroslav Krakovský
Ing. Ján Mihalčin
Jaroslav Šoltés - zástupca starostu obce

 

Kontrolórka obce:

Milana Guľová

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností

Predseda: Andrej Evin
Členovia: Ing. Matúš Jusko, Miroslav Krakovský, Ing. Ján Mihalčin, Jaroslav Šoltés

 

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predseda: Jaroslav Šoltés
Členovia: Andrej Evin, Ing. Matúš Jusko, Miroslav Krakovský, Ing. Ján Mihalčin

 

Komisia vo verejnom záujme

Predseda: Miroslav Krakovský
Členovia: Andrej Evin, Ing. Matúš Jusko, Ing. Ján Mihalčin, Jaroslav Šoltés

OBEC VYŠNÁ VOĽA

Obec Vyšná Voľa
Vyšná Voľa 89
086 21  Lukavica

Starosta obce: Ing. Ján Evin

IČO: 00322717
DIČ: 2020624782

Telefón obecný úrad: 054/4797 222
Telefón starosta obce: 0915 849 095

Email: obecvysnavola@centrum.sk
Web: www.vysnavola.sk

ÚRADNÉ HODINY

 Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

 

© Obec Vyšná Voľa

Free Joomla templates by L.THEME